לב אחד למען משפחות החטופים

לב אחד למען
משפחות החטופים

לב אחד למען
משפחות החטופים

'לב אחד' תומכת בצרכים הנפשיים, רגשיים ולוגיסטיים של משפחות החטופים.

עזרתכם חשובה. הצטרפו למעגל התומכים!

'לב אחד' תומכת בצרכים הנפשיים, רגשיים ולוגיסטיים של משפחות החטופים.

עזרתכם חשובה. הצטרפו למעגל התומכים!

אני רוצה לתרום

אני רוצה לתרום

ליווי משפחות

ליווי משפחות

ליווי משפחות

המטפלים והמלווים שלנו מספקים עוגן חיוני למשפחות בזמנים קשים, תוך יצירת קשר אמון והבנה עמוקה למורכבות המצב. כדי להמשיך ולתמוך בהם, אנו זקוקים לכם. תרומתכם תאפשר לנו לספק תמיכה רגשית וכלכלית עקבית לאורך החודשים הבאים.

עלות התמיכה במשפחה אחת: 6,000 ש"ח בממוצע לחודש.

  • 4,000 ש"ח בממוצע עבור תמיכה כלכלית במשפחה לחודש.

  • 2,000 ש"ח עבור ליווי משפחה (שני מלווים לחודש לכל משפחה).


על מנת שנוכל לספק תמיכה רגשית וכלכלית בצורה עקבית בחצי שנה הקרובה לכ200 משפחות, עלינו לגייס 7.2 מיליון שקל.

המטפלים והמלווים שלנו מספקים עוגן חיוני למשפחות בזמנים קשים, תוך יצירת קשר אמון והבנה עמוקה למורכבות המצב. כדי להמשיך ולתמוך בהם, אנו זקוקים לכם. תרומתכם תאפשר לנו לספק תמיכה רגשית וכלכלית עקבית לאורך החודשים הבאים.

עלות התמיכה במשפחה אחת: 6,000 ש"ח בממוצע לחודש.

  • 4,000 ש"ח בממוצע עבור תמיכה כלכלית במשפחה לחודש.

  • 2,000 ש"ח עבור ליווי משפחה (שני מלווים לחודש לכל משפחה).


על מנת שנוכל לספק תמיכה רגשית וכלכלית בצורה עקבית בחצי שנה הקרובה לכ200 משפחות, עלינו לגייס 7.2 מיליון שקל.

אני רוצה לתרום

עלות תמיכה רגשית וכלכלית במשפחה לחודש אחד

עלות תמיכה רגשית וכלכלית
במשפחה לחודש אחד

₪6,000

פסיכולוג ועובד.ת סוציאלית

פסיכולוג ועובד.ת סוציאלית

תמיכה כלכלית

תמיכה כלכלית

אני רוצה לתרום

אני רוצה לתרום

מטה הסיוע למשפחות הנעדרים והחטופים

מטה הסיוע למשפחות הנעדרים והחטופים

מטה הסיוע למשפחות הנעדרים והחטופים

המטה מספק לקרובים (משפחה, חברים ומעגלים נוספים - כאחד) ליווי צמוד של אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, הדואגים לנהל את צרכיהם ולספק סיוע מהיר באמצעות מאגר משאבים לצרכים פיזיים, רגשיים ולוגיסטיים. לדוגמה: טיפול רגשי, לינה, הסעות והטסות, סיוע בבירוקרטיה ומיצוי זכויות, אספקת מזון ותרופות, תחזוקת הבית השוטפת וצרכים מיוחדים נוספים.

המטה מספק לקרובים (משפחה, חברים ומעגלים נוספים - כאחד) ליווי צמוד של אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, הדואגים לנהל את צרכיהם ולספק סיוע מהיר באמצעות מאגר משאבים לצרכים פיזיים, רגשיים ולוגיסטיים. לדוגמה: טיפול רגשי, לינה, הסעות והטסות, סיוע בבירוקרטיה ומיצוי זכויות, אספקת מזון ותרופות, תחזוקת הבית השוטפת וצרכים מיוחדים נוספים.

המטה מספק לקרובים (משפחה, חברים ומעגלים נוספים - כאחד) ליווי צמוד של אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, הדואגים לנהל את צרכיהם ולספק סיוע מהיר באמצעות מאגר משאבים לצרכים פיזיים, רגשיים ולוגיסטיים. לדוגמה: טיפול רגשי, לינה, הסעות והטסות, סיוע בבירוקרטיה ומיצוי זכויות, אספקת מזון ותרופות, תחזוקת הבית השוטפת וצרכים מיוחדים נוספים.

ארגון לב אחד

ארגון לב אחד

ארגון לב אחד

"לב אחד - סיוע אזרחי בחירום" (ע"ר) הינו ארגון מתנדבים כלל-ארצי שהוקם בשנת 2005 על מנת לייצר תשתית להפעלה מקצועית ומאורגנת של מתנדבים במצבי חירום. מאז הקמתו, הארגון לוקח חלק בכל אירועי החירום הגדולים בישראל ובעולם, באמצעות הפעלת כ-50,000 אזרחים מתנדבים בתחומים שונים, ואספקת משאבים מגוונים בגיבוי גופים ציבוריים ופרטיים.

"לב אחד - סיוע אזרחי בחירום" (ע"ר) הינו ארגון מתנדבים כלל-ארצי שהוקם בשנת 2005 על מנת לייצר תשתית להפעלה מקצועית ומאורגנת של מתנדבים במצבי חירום. מאז הקמתו, הארגון לוקח חלק בכל אירועי החירום הגדולים בישראל ובעולם, באמצעות הפעלת כ-50,000 אזרחים מתנדבים בתחומים שונים, ואספקת משאבים מגוונים בגיבוי גופים ציבוריים ופרטיים.

"לב אחד - סיוע אזרחי בחירום" (ע"ר) הינו ארגון מתנדבים כלל-ארצי שהוקם בשנת 2005 על מנת לייצר תשתית להפעלה מקצועית ומאורגנת של מתנדבים במצבי חירום. מאז הקמתו, הארגון לוקח חלק בכל אירועי החירום הגדולים בישראל ובעולם, באמצעות הפעלת כ-50,000 אזרחים מתנדבים בתחומים שונים, ואספקת משאבים מגוונים בגיבוי גופים ציבוריים ופרטיים.

054-726-5643

WhatsApp

families@einprat.org

Illustration by Gai Safran Lulai